Nhận xét của người dùng cho Microsoft Teams

Một không gian làm việc dựa trên trò chuyện thương hiệu mới dành cho người dùng Office 365

Công cụ Microsoft Teams là một không gian làm việc nằm trong bộ công cụ Microsoft Office 365 nhưng nó có một trọng tâm lớn về nhóm trò chuyện với một hương vị truyền thông xã hội. Các nhóm phải chia sẻ nhiều dữ liệu một cách thường xuyên sẽ được hưởng lợi từ phần mềm này.